ZNANE PRZYPADKI

Znane są również przypadki, kiedy wzrost ilości materii or­ganicznej działa stymulując, np. na wzrost bakterii wytwarzających witaminę B12 — substancję potrzebną do wzrostu dla wielu zwierząt nie mających zdolności do samodzielnego produkowania witamin. Ekologowie toczą dziś żywe spory, czy takie jak wspomniane wy­żej substancje hamujące lub pobudzające wzrost, w wa­runkach naturalnych osiągają także odpowiednio wy­sokie stężenie, aby mogły spełniać podobną rolę. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na fakt, że różnorodność ekstrametabolitów ma tendencję do wzrastania wraz z postępowaniem procesu sukcesji; dzieje się tak nie tylko z powodu wzrastającej różnorodności produkcji, aie także dlatego, że akumulacja materii organicznej sprzyja często stałemu lub okresowemu powstawaniu warunków beztlenowych, w których substancje orga­niczne nie ulegają całkowitemu rozkładowi.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)