ZNAJOMOŚĆ ZASAD SUKCESJI

Znajomość zasad sukcesji ekologicznej jest nie­zmiernie ważna dla człowieka. Wczesne stadia suk­cesyjne są dla nas źródłem pokarmu, mają one bowiem dużą produkcję pierwotną netto; ponieważ w bioceno­zie klimaksowej produkcja jest zużywana głównie na oddychanie (zarówno roślin, jak i zwierząt) produkcja netto biocenozy w cyklu rocznym może być równa zeru. Z drugiej strony stabilność klimaksu i jego zdol­ność do buforowania i kontrolowania fizycznych czyn­ników środowiskowych, takich jak np. woda i tempe­ratura, są także cechami pożądanymi dla populacji ludz­kiej. Jedyną drogą, na której człowiek może zapewnić sobie środowisko zarówno produktywne, jak i ustabi­lizowane, jest odpowiednie wymieszanie wczesnych i dojrzałych stadiów sukcesyjnych połączone z wymianą energii i materii między nimi.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)