ZNACZENIE SUKCESJI EKOLOGICZNEJ

Ekologowie przyszłości mający do dyspozycji znaczniki radioaktywne będą w stanie zbadać to za­gadnienie i odpowiedzieć na pytanie, czy w klimaksie zachodzi proces zmniejszania się tempa krążenia mine­rałów i tempa przepływu energii. Podsumowując to, co dotychczas powiedzieliśmy mo­żemy stwierdzić, że dojrzała biocenoza o dużym stopniu zróżnicowania, z szeroko rozbudowaną strukturą orga­niczną i zrównoważonymi przepływami energii ma większe możliwości buforowania wpływów środowiska fizycznego niż biocenoza młoda,,, aczkolwiek ta ostatnia jest bardziej produktywna. Z ewolucyjnego punktu widzenia najważniejszym, tzn. mającym wpływ na przeżywalność rezultatem sukcesji ekologicznej jest ra­czej osiągnięcie stanu równowagi, czyli homeostazj i w zmieniającym się środowisku fizycznym, niż wzrost produktywności.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)