ZMIANA KRAJOBRAZU

Jednym ze sposobów zmieniania krajobrazu w oko­licach pozbawionych wód naturalnych jest budowanie sztucznych jezior (spiętrzeń) i stawów. W Stanach Zjed­noczonych nieomal każda farma ma przynajmniej je­den staw gospodarczy; prawie na wszystkich rzekach zbudowane są zapory spiętrzające wodę. Większość tych zabiegów jest korzystna zarówno dla człowieka, jak i dla krajobrazu; cykle krążenia wody i składników pokarmowych stabilizują się, a urozmaicenie krajobra­zu jest pożądaną zmianą dotychczasowych skłonności człowieka do tworzenia krajobrazów monotonnych. Jednak nie należy zakładać zbyt wielu zbiorników; pokrycie żyznego kraju wodami, z których nie można zbierać zbyt wiele połkarmu nie jest najlepszym spo­sobem wykorzystania jego zasobów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)