ZASTOSOWANIE TESTU RANGOWEGO

To samo można stwierdzić na podstawie testu rangowego Wilcoxona (p = 0,011, p = 0,017, p = 0,017), którego wyniki również wskazują na istotną reakcję spowodowaną zastosowaną terapią w przypadku rozwoju poznawcze­go, społecznego i ruchowego (tab. 3). Zastosowanie Testu Znaków pozwala także dostrzec pozytywny wpływ te­rapii na rozwój emocjonalny. Wyniki zawarto w tabeli 4.Próbując ustalić, które aspekty rozwoju na poszczególnych wymiarach były najbardziej były podatne na prowadzoną terapię, przeprowadziłam test na jed­norodność (Marginal Homogenity Test). Jest on rozszerzoną wersją testu Mc Nemara i wykorzystuje rozkład x2– Z przeprowadzonej analizy wynika, że w przypadku rozwoju poznawczego zastosowana terapia ma istotne znaczenie dla zmiennych,takich jak koncentracja uwagi (p = 0,009) i uczenie się wykony­wania nowych zadań (p = 0,011).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)