ZANIECZYSZCZENIA

Zanieczyszczenia są inną grupą czynników limitu­jących, szczególnie interesujących człowieka; jest to termin mało precyzyjny, używany na oznaczenie wpro­wadzanych do środowiska substancji, które są poten­cjalnie szkodliwe lub które przeszkadzają w wykorzy­stywaniu środowiska przez człowieka. Najpoważniej­szych kłopotów przysparzają zanieczyszczenia wód przez odpadki przemysłowe i domowe, zanieczyszcze­nia powietrza (smog ) i zanieczyszczenia gleby (z nad­mierną erozją włącznie). Jeśli człowiek zdobędzie od­powiedni zasób wiedzy, będzie mógł utrzymać zanie­czyszczenia pod kontrolą podobnie jak ogień. Już kil­kakrotnie była mowa o tym, w jaki sposób zasady ekologiczne dotyczą zagadnień związanych z zanieczysz­czeniami; przykładem może być wykorzystywanie wskaźników różnorodności do sprawdzania stopnia za­nieczyszczenia wód.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)