ZAGOSPODAROWANIE EKOSYSTEMU

Niestety, zagospodarowanie ekosystemu jest trudniejsze i nie daje tak natychmiastowych efektów, jak odstrzał ja­strzębi. Dlatego łowcy nalegają często na odstrzał, na­wet jeśli wiedzą, że inne wyjście byłoby lepsze. Przytoczmy teraz przykład sytuacji odwrotnej, kie­dy działanie drapieżcy wywiera znaczne efekty. Pe­wien student zajmujący się małymi ssakami, postano­wił przeprowadzić badania ich populacji na małej wy­spie położonej na nowo utworzonym zbiorniku wod­nym. Wprowadził więc na wyspę kilka par zwierząt wiedząc, że nie będą mogły jej opuścić. Przez jakiś czas liczebność populacji rosła, student odławiał żywe zwierzęta, znakował je i stąd czerpał informacje o uro­dzeniach i zgonach. Pewnego dnia, kiedy pojechał na wyspę nie złowił żadnego osobnika.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)