Z PUNKTU WIDZENIA DRAPIEŻCY

Z punktu widzenia drapieżcy, za­leży to od ilości energii zużywanej przez niego nai wy­szukiwanie i schwytanie ofiary; z punktu widzenia ofiary, od umiejętności unikania drapieżcy. Następną zasadę dotyczącą interakcji między drapieżcą, a ofiarą można sformułować następująco: jeśli oddziału­jące na siebie populacje mają wspólną historię ewolucyjną we względnie zrównoważonym ekosystemie, to limi­tujące efekty drapieżnic twa mają ten­dencję do zmniejszania się, a regulacyj­ne d o wzrost u. Innymi słowy, selekcja natural­na idzie w kierunku redukowania szkodliwych dla obu populacji efektów drapieżnictwa, gdyż silne obniżanie wielkości populacji ofiary przez drapieżcę może pro­wadzić tylko do wyniszczenia jednej lub obu popula­cji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)