WSZYSTKIE GATUNKI

Z drugiej jednak strony jeśli policzymy wszystkie gatunki pasących się na roślinności herbiwo- rów niezależnie od rzędu, klasy lub gromady, to stwier­dzimy większą ich różnorodność w późniejszych sta­diach siikcesyjnych. Uogólnienia są tu trudne ze wzglę­du na współgrające ze sobą przeciwstawne tendencje. Wzrost wielkości indywidualnych organizmów oraz wzrost konkurencji o przestrzeń i pokarm działają w kierunku zmniejszenia liczby gatunków, podczas gdy wzrastająca ilość nisz podwyższa ją. Nawet tam, gdzie różnorodność gatunkowa maleje wraz z sukcesją, ilość „informacji zawartej w rozwiniętej strukturze organicznej jest większa,, gdyż prawdopodobnie struk­tura taka ma wyższą stabilność i wydajność termody­namiczną w utrzymywaniu maksymalnej biomasy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!