WŁASNY PROGRAM ZAJĘĆ

Program terapii z udziałem psa powstał, ulegając ciągłym modyfikacjom, w ciągu 3 lat moich doświadczeń w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, ^echą charakterystyczną programu jest to, że w zajęciach uczestniczy tylko jeden pies, a liczba dzieci jest niewielka (7-8 osób). Większość sesji odbywa się w grupie. Ale zdarzały i zdarzają się sytuacje, kiedy pies i przewodnik pra- cują tylko z jednym dzieckiem. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko jest niespraw­ne ruchowo (leżące), gdy kontakt jest bardzo utrudniony z powodu znacznego czy głębokiego upośledzenia umysłowego^Praca indywidualna dotyczy także dzieci cierpiących z powodu autyzmu lub dzieci z bardzo specyficznymi zabu­rzeniami (np. mowy), z którymi zajęcia w zespole nie przyniosłyby widocznego efektu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)