WIĘKSZOŚĆ PROWADZONYCH BADAŃ

Większość obecnie prowadzonych badań koncen­truje się w kilku ogromnych instytucjach .subsydio­wanych przez rządy. Mimo że zrobiono już wiele, mo­rza ciągle jeszcze zawierają dużo prowokujących czło­wieka tajemnic. Jedną z takich tajemnic, prawdopodob­nie bliską już rozwiązania, jest głęboka warstwa roz­praszająca — złudna bariera lub fałszywe dno, które odbija fale dźwiękowe echosondy. Warstwę tę naj­prawdopodobniej tworzą organizmy, lecz nie wiadomo jeszcze jakie. Pomiędzy morzami, a lądami leży pas różnych eko­systemów, które nie są strefami przejściowymi, lecz mają sobie tylko właściwe cechy. Czynniki fizyczne, takie jak temperatura czy zasolenie wód przybrzeżnych są o wiele bardziej zmienne niż w morzach otwartych, natomiast warunki pokarmowe są tu doskonałe. Sprzy­ja to bujnemu rozwojowi życia. Wzdłuż wybrzeży morskich żyją tysiące gatunków, których nie spotyka­my ani w otwartym morzu, ani w wodach słodkich, ani na lądzie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!