WIĘKSZOŚĆ BADACZY

Dość powiedzieć, że większość badaczy populacji ludzkiej stwierdza, że jest nam .potrzebna jakaś forma samoregulacji; miej­my nadzieję, że regulacja przyjdzie w .sposób natu­ralny poprzez zmiany we wzorach kulturowych. Go­rzej byłoby, gdyby zahamowanie eksplozji populacji ludzkiej miało nastąpić dopiero w wyniku działania czynników, takich jak np. epidemie, silne zanieczysz­czenia, wojny, stress (nacisk) socjalny. Produktywność i pojemność biosfery dla człowieka może i na pewno będzie wzrastać, nie wyklucza to jednak nadejścia momentu, w którym biomasa populacji ludzkiej osią­gnie stan równowagi w stosunku do ilości dostępnego pokarmu i przestrzeni. Byłoby bezpieczniej, gdyby w międzyczasie przyrost naszej populacji stał się bar­dziej niż dotychczas zależny od zagęszczenia.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!