WE WSZYSTKICH PRZYKŁADACH

Zauważmy, że we wszystkich trzech podanych przez nas przykładach sprawujemy kontrolę nie dzia­łając bezpośrednio na osobniki danego gatunku. Tego rodzaju regulacja ustala ogólne i raczej szerokie gra­nice, wewnątrz których dana populacja może żyć. Na poziomie populacji mogą działać także inne czynniki, proste (lub bardzo subtelne przystosowania, tłumiące oscylację liczebności. Bardzo często czynnikami ostro limitującymi lub ograniczającymi są wtórne zależności wynikające z oddziaływań wewnątrzpopulacyjnych lub wewnątrz grupy gatunków ściśle ze sobą związanych. W takich przypadkach wielkość populacji może utrzymywać się znacznie poniżej poziomu, który ekosystem mógłby zapewnić, gdyby te ograniczenia nie występowały. Wspominaliśmy w rozdziale 3, że ilość owadów „pasą­cych się” w lęsie jest mała w stosunku do zasobności pokarmowej środowiska i innych warunków. W wielu przypadkach, choć nie we wszystkich, wykazano, że za takie limitowanie liczebności odpowiedzialne są pa­sożyty i drapieżce.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)