WAŻNA OKOLICZNOŚĆ

Bardzo ważną okolicznością jest specyficzność gos­podarza pasożyta. Ponieważ wiele gatunków paso­żytów może żyć tylko w jednym lub bardzo niewielu spokrewnionych gatunkach, interakcje między gospodarzem a pasożytem są szczególnie bliskie i poten­cjalnie limitujące dla obydwu populacji. Człowiek często posługuje się pasożytami w celu regulacji i ogra­niczania liczebności szkodników. Znane jest wiele przy­padków, kiedy zawleczone z innych części świata owa­dy poddaje się kontroli przy pomocy przesiedlonych, rodzimych pasożytów, które regulowały ich liczebność w pierwotnym habitacie; w innych przypadkach sku­tecznym środkiem kontroli były sztucznie rozmnożone pasożyty. Praktycznie biologiczna kontrola tego typu jest realna, gdy mamy do dyspozycji pasożyta specy­ficznego dla gatunku, który chcielibyśmy kontrolować.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)