W EKSTREMALNYCH WARUNKACH

Podobnie stosunek produkcji netto do stanu bio­masy wzrasta. We wczesnych stadiach sukcesji procesy autotroficzne przeważają więc nad procesami hetero- trcficznymi. W dwóch naczyniach po prawej stronie rysunku przedstawiony jest stqpniowy powrót do kli­maksu, tzn. stanu równowagi, w którym procesy auto- troficzne mają tendencję do równoważenia procesów heterotroficznych. Dla celów późniejszej dyskusji mo­żemy mówić o stadiach pionierskich jako o stadiach młodych, a o iklimaksie jako o stadium starym. Jak już wspominaliśmy sukcesja może postępować od warunków ekstremalnie autotroficzmych, gdzie jak w opisanych właśnie hodowlach P przewyższa R, albo też od warunków ekstremalnie heterotroficznych, gdzie R przewyższa P (lub gdzie P może być 0).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)