UPROSZCZONY MODEL

Bardzo prosty typ sukcesji ekologicznej, który może być zademonstrowany w eksperymencie laboratoryj­nym, przedstawiony został na rysunku . Taki sam model może występować w warunkach naturalnych, jest on tylko bardziej skomplikowany. Wykres ten opracował ekolog hiszpański, dr Ramon Margalef, wo­bec czego możemy go nazwać modelem sukcesji Margalefa. Celem modelu jest takie uproszczenie sytuacji, aby ukazywał rządzące nią zasady i aby pozwalał na stawianie hipotez, które następnie będziemy spraw­dzać w przyrodzie w sytuacjach bardziej skompliko­wanych.W górnej części rysunku  przedstawiona jest seria pojemników hodowlanych zawierających zespoły plank­tonu w różnych stadiach sukcesji. Umieszczony poni- żej wykres ukazuje zmiany dwóch właściwości struk­tury i dwóch właściwości funkcjonowania tych bioce­noz.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)