U WIELU GATUNKÓW

U wielu gatunków po utworzeniu pa­ry samica również zaczyna uczestniczyć w obronie terytorium. Bronione terytorium jest także gwarancją, że opieka nad gniazdem i młodymi nie będzie zakłó­cona obecnością jakichś innych samców i samic. Trze­ba podkreślić, że obrona terytorium zazwyczaj nie wymaga staczania nieustannych walk. Potencjalni za­borcy respektują prawa ptaka osiedlonego; głośny śpiew lub głos ostrzegawczy wystarczają, aby najeźdźca wy­cofał się. Jeśli jednak jakaś para zginie, to na ogół jest ona szybko zastępowana przez ptaki z nieustabili­zowanej rezerwy. Ponieważ terytorializm pozwala uni­kać przegęszczenia i niedogęszczenia populacji, można uznać go za czynnik regulujący. U pewnych gatunków mechanizmy wewnątrzgatun- kowej kontroli zagęszczenia populacji zaczynają dzia­łać zanim jeszcze rozwinie się ostra konkurencja o ener­gię, materię lub przestrzeń.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)