U NIEKTÓRYCH SSAKÓW

Na przykład u niektórych ssaków walki wewnątrzgatunkowe lub innego rodzaju mechanizmy redukują tempo przyrostu populacji jesz­cze zanim pokarm lub habitat zaczną działać limituj ąco; innymi słowy osobniki nie tolerują dużego zagęszcze­nia, nawet gdy pokarmu jest dużo. Podobne zjawisko może występować w biocenozach roślin pustynnych. Jadąc przez pustynię w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych odnosi się wrażenie, że rosnące tam krzaki zostały posadzone w regularnych odstępach. To nieomal równomierne rozmieszczenie krzaków pustyn­nych można wytłumaczyć konkurencją o wodę, która prowadzi do eliminacji z danej powierzchni wszyst­kich osobników oprócz jednego. U pewnych gatunków wykształciły się mechanizmy samoregulacji populacyj­nej pozwalające na uniknięcie ostrej konkurencji owO- dę.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)