TUNDRY

Pomiędzy lasami od południa a Morzem Arktycznym i polarnymi lodami od północy, rozciąga się podbie­gunowy pas około 5 milionów akrów bezleśnej krainy, zwanej tundrą arktyczną . Mniejsze, ale eko­logicznie podobne tereny znajdujące się w wysokich górach, powyżej granic zasięgu drzew, noszą nazwę tundr alpejskich. Podobnie jak na pustyniach, tak i tu­taj podstawowe znaczenie mają czynniki fizyczne; głównym czynnikiem limitującym na pustyni jest wo­da; w tundrze rolę czynnika limitującego -spełnia tem­peratura. Opadów jest tu także niewiele, ale woda nie jest czynnikiem limitującym, gdyż bardzo słabo paruje. Można więc myśleć o tundrze, jako o pustyni arktycznej, ale właściwiej jest uważać ją za wilgotne, arktyczne środowisko trawiaste zamarznięte przez du­żą część roku.Tundry są często uważane za ziemie jałowe i nie mające dużej różnorodności form biologicznych, roz­winęła się jednak na nich zadziwiająca ilość gatunków przystosowanych do życia w niskich temperaturach.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!