TRWANIE SUSZY

Dopiero, gdy susza potrwa kilka lat klimaks zacznie wykazywać dostrzegalne zmiany. Dr. J. E. Weaver i jego współpracownicy z Uniwersytetu Nebraska opisali szczegółowo zmiany w strukturze gatunkowej i zagęszczeniu roślin stanowiska trawiastego poddanego działaniu suszy przez szereg lat; na ogół w takich wa­runkach dojrzałe środowisko trawiaste wykazuje ten­dencję cofania się do wcześniejszego stadium rozwojo­wego, zawierającego więcej roślin jednorocznych i krótko żyjących bylin. Jednakże po powrocie wilgot­nego cyklu następuje szybka regeneracja. W latach trzydziestych na Wielkiej Równinie w Stanach Zjed­noczonych miał miejsce okres wielkich susz. Zdrowe, dojrzałe środowiska trawiaste przetrwały go bez zmian i utrzymały glebę; natomiast organizmy z pól upraw­nych i obszarów nadmiernie wyeksploatowanych wy­ginęły, a gleba uległa erozji na skutek działania wiatru.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)