TRUDNOŚCI ZE ZROZUMIENIEM

Jak powiedział Leopold Aldo, wielki amerykański konserwator przyrody, człowiek ma trudności ze zro­zumieniem funkcjonowania tych systemów, których sam nie zbudował. I dlatego nie godzi się na mani­pulowanie w mechanizmie drogiego zegarka, ale nie­wtajemniczonemu amatorowi pozwala na niszczące eks­perymentowanie z krajobrazem. Przeciętny laik rzadko docenia znaczenie niezawodnych, lecz iskomplikowa- nych zależności biologicznych w ujściach rzek. Czę­sto niedoceniana wartość przybrzeżnych struktur bio­logicznych, takich jak trawy wydmowe, rafy ostryg, trawy bagienne, polega na tym, że chronią one brzeg przed sztormami. Zamiana naturalnych ujść rzek na otwarte ścieki przemysłowe, pola uprawne lub tereny mieszkalne nie byłaiby dla człowieka korzystna. „Ochro­niarze” i maryniści są obecnie alarmowani niepotrzeb­nym niszczeniem zasobów środowisk przybrzeżnych. Potrzebne jest zatem opracowanie planu ochrony wy­brzeży, by wykorzystanie tych obszarów przez czło­wieka mogło być oparte na zdrowych podstawach eko­logicznych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)