TERMIN SUKCESJI

Terminu sukcesja wtórna używamy wtedy, gdy biocenoza rozwija się na terenie uprzednio zajętym przez inną rozwiniętą biocenozę, lub tam gdzie znajdują się już sprzyjające rozwojowi składniki pokarmowe i inne, np. na opusz­czonych polach uprawnych, zaoranych łąkach, na po­rębach lub w nowo założonych stawach. Jak można się było spodziewać, tempo zmian w przypadku suk­cesji wtórnej jest znacznie szybsze i znacznie krótszy jest czas (potrzebny na skompletowanie całej sery. Pozostały jeszcze dwa terminy do wyjaśnienia: suk­cesja autotroficzna i sukcesja heterotrof iczna. Sukcesja autotroficzna jest szeroko roz­powszechniona w przyrodzie; rozwija się w środowi­skach o małej zawartości związków organicznych i cha­rakteryzuje się wczesną i stałą dominacją organizmów autotroficznych. Sukcesja ekologiczna, którą omówimy w tym rozdziale należy do typu autotroficznego.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)