TERAPIA Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Ostatnie lata pokazały, że terapia z udziałem zwierząt staje się coraz bar­dziej popularna i dostępna. W wielu ośrodkach w Polsce powstały fun­dacje i stowarzyszenia, których celem jest propagowanie nowej metody wspo­magającej leczenie osób niepełnosprawnych lub cierpiących z powodu sa­motności.Od niepamiętnych czasów zwierzęta pełniły i pełnią funkcję terapeutów. Znane są przede wszystkim wizerunki psów liżących rany lub psów w roli prze­wodników. Jednym z najpiękniejszych dzieł malarskich, na którym pies wystę­puje w charakterze terapeuty-pocieszyciela, jest obraz Piero Di Cosimo przed­stawiający konającą nimfę, opłakiwaną przez bezradnego satyra i psa. Psa- terapeutę można dostrzec także na płótnie Diego Velazqueza „Panny dwor­skie”.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)