TEMPO IMPORTU

Ekologowie nie potrafią jeszcze okre­ślić tempa tego importu. Dzięki naturalnym przysto­sowaniom strumienie są idealnymi drogami usuwania odpadków organicznych pod warunkiem, że spuszcza­ny do nich ładunek nie jest zbyt duży. Niektóre za­sady ekologiczne odnoszące się do zanieczyszczenia strumieni omawialiśmy już w rozdziale 5. Tutaj po­wiemy tylko, że do czynników, które często stają się krytyczne w tym środowisku należą tlen i zawiesiny.Ekologowie zajmujący się strumieniami dzielą eko­systemy wód bieżących (tzw. ekosystemy lotyczne) na dwie podgrupy: 1) strumienie, w których występuje erozja i wobec tego dno jest na ogół twarde oraz 2) strumienie, w których unoszone materiały osadzają się na dnie w postaci miękkiego mułu. Często oby­dwie sytuacje występują w tym. samym strumieniu na przemian i wtedy w jakimś małym strumieniu może­my zobaczyć zarówno partie o dnie twardym — by­strze, jak i plosa, czyli partie o dnie miękkim.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)