TE SAME REZULTATY

Te same rezultaty daje inny typ oddzia­ływań między organizmami zwany warunkowaniem. Występuje on wtedy, gdy dwa organizmy przeszka­dzają sobie wzajemnie choć obiekt, o który walczą występuje w nadmiarze. Organizmy takie mogą np. wydzielać substancje, które przeszkadzają konkuren­towi; mogą nawet zjadać się nawzajem. Wielu ekolo­gów niechętnie włącza takie bezpośrednie warunko­wanie do pojęcia konkurencji. Ponieważ jednak inte­resują nas rezultaty tych interakcji w stosunku do biocenozy, będziemy prawdopodobnie usprawiedliwie­ni zaliczając wszystkie obustronnie negatywne inter­akcje do zjawisk konkurencji.Konkurencja międzygatunkowa i wewnątrzgatunko- wa może mieć duży wpływ na determinowanie rodza­jów i ilości organizmów. Konkurencja wewnątrzgatunkowa jest szczególnie ważnym czynnikiem w tych po­pulacjach, które mają zdolność do samoregulacji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)