SZTYWNY LIMIT

Sztywny limit odstrzeliwanej zwierzyny nie dopasowywany do zagęszczenia zwierząt, dostęp­nego pokarmu i do habitatu, nie daje pożądanych efek­tów regulacyjnych. W okolicach rolniczych kontrolo­wanie liczebności drapieżców jeleni jest oczywiście konieczne, gdy drapieżce te są niebezpieczne także dla bydła domowego. Ale w okolicach dzikich, a szcze­gólnie niedostępnych dla polowań, drapieżce winny być chronione zarówno dla dobra populacji jeleni, jak i dla dobra lasu.Rysunek przedstawia trójkąt zależności typu dra- pieżnik-ofiara, dotyczących organizmów nie mających bezpośredniego znaczenia ekonomicznego dla człowieka; powinniśmy zatem rozpatrywać je bez uprzedzeń. Ba­dacze z Instytutu Morskiego Uniwersytetu Georgia prowadzą od wielu lat badania ekosystemu słanych błot przybrzeżnych na wyspie Sapelo.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)