SZCZEGÓLNIE INTERESUJĄCE UKŁADY

Szczególnie interesujące są układy chromosomów w dzikich populacjach Drosophila — muszki owoco­wej, która jest obiektem wielu badań genetycznych. Th. Dobzbainsky i H. L. Carson podają, że u pewnych gatunków Drosophila osobniki pochodzące z centralnej części zasięgu geograficznego, w której limitujące dzia­łanie warunków środowiskowych jest słabe, wykazują znaczną różnorodność układu genów w parach chro­mosomów. Genetycy nazywają to zjawisko beterozy- gotycznością układu genów. Natomiast w populacjach żyjących na skraju zasięgu lub silnie konkurujących z blisko spokrewnionymi gatunkami, struktura chro­mosomów jest bardziej jednolita (homozygotyczność w układzie genów). W tej ostatniej sytuacji zachowa­nie osobników i wybór nisz mogą być bardziej ogra­niczone, ale możliwości kombinacji genetycznych większe, ponieważ ułatwiona jest wymiana materiału genetycznego pomiędzy parami chromosomów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)