SUBSTANCJE REGULUJĄCE

Jeśli okaże się, że są to substancje regulujące, będziemy mogli je nazwać hormonami środowisko­wymi. Nie ma właściwie żadnego powodu, dla któ­rego hormony (tzn. regulatory chemiczne) na poziomie ekosystemu nie miałyby być tak samo ważne, jak na poziomie komórki. Regulacja chemiczna jest jedną z dróg osiągania stanu równowagi biocenotycznej, gdy zbliża się klimaks. Ostatecznie jednak, ponieważ za­równo fizyczne (woda, światło), jak i chemiczne właś­ciwości środowiska są modyfikowane przez zmienia­jącą się strukturę organiczną, nie ulega wątpliwości, że przyrost ilościowy i zmiany w strukturze organicz­nej są dwoma głównymi czynnikami powodującymi sukcesję gatunków. Tendencja do wzrastania różnorod­ności gatunkowej w miarę postępowania sukcesji (a przynajmniej w początko­wych jej stadiach).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)