STRUMIENIE I RZEKI

Historia człowieka kształtowana jest często przez rzeki, które zapewniają wodę, transport i sposób usu­wania odpadków. Rzeki należą do ekosystemów naj­intensywniej użytkowanych przez człowieka, mimo że ich powierzchnia w porównaniu z powierzchnią oce­anów i lądów jest stosunkowo mała. Podobnie jak ujścia rzek, ekosystemy te są wykorzystywane wielo­stronnie (w przeciwieństwie do jednostronnie wyko­rzystywanych ekosystemów, takich jak np. pola upraw­ne). Ta wielostronność wykorzystywania wymaga, aby różne zagadnienia, jak np. zaopatrzenie w wodę, usu­wanie odpadków, produkcja ryb, kontrola przyiboru wody itd. rozpatrywane były razem, a nie oddzielnie. Z punktu widzenia energetycznego rzeki i strumie­nie są ekosystemami niekompletnymi; pewna, często duża część przepływającego przez nie strumienia energii oparta jest na materii organicznej importowanej z pobliskich ekosystemów lądowych (lub czasem z po­bliskich jezior).

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)