STRACH W OCZACH

W oczach widać strach i, mimo mło­dego wieku, niepokojąco gruntowną znajomość życia. Badania Tizarda i Tizard, a także Goldfarba udowodniły ponadto, że brak kontaktu uczuciowego może prowadzić do wyraźnych opóźnień nie tylko w rozwoju społeczno-emo- cjonalnym, ale także w rozwoju umysłowym oraz w rozwoju mowy.Kontakt uczuciowy wpływa na zachowanie dziecka nie tylko w sensie ogól­nym, lecz również w poszczególnych, konkretnych sytuacjach.Parę dni temu wraz z Traperem byliśmy uczestnikami dość niezwykłego zdarze­nia. Przed miesiącem do przedszkola trafił 3-letni zaledwie Marcel, cierpiący z powo­du porażenia mózgowego i upośledzenia umysłowego. Nie odnalazł się w nowym miejscu. Cały czas głośno płakał.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)