STOPIEŃ DRAPIEŻNICTWA

We wschodnich Stanach Zjednoczonych człowiek naj­pierw wytępił tamtejszego jelenia na wielkich obsza­rach, a potem wprowadził okresy zakazu polowań i je­leń stał się znów liczny. Teraz w wielu miejscach populacja jelenia jest liczniejsza niż była pierwotnie, co w rezultacie prowadzi do nadmiernego spasania je­go leśnych habitatów, a nawet do śmierci z głodu zi­mą. „Problem jeleni” szczególnie ostro występuje w stanach Michigan i Pensylwania, gdzie duże prze­strzenie leśne zapewniają dużą ilość pokarmu sprzy­jającego nieomal geometrycznemu przyrostowi popu­lacji nieopanowywanej przez polowania. Wobec tego:pewien stopień drapieżnictwa jest potrzebny i ko­rzystny dla populacji, która przystosowała się do nie­go (i która nie ma mechanizmów samoregulujących); człowiek usuwając naturalne mechanizmy regulu­jące musi je zastępować innymi, równie wydajnymi mechanizmami, gdyż inaczej wystąpią ostre oscylacje liczebności.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)