STAN PRODUKCJI

Stosunek produkcji brutto biocenozy do jej całkowitej respiracji (tzn. respiracji zarówno zwierząt, jak i roślin), który możemy nazwać stosunkiem P/R w starych hodowlach jest zbliżony do 1. Znaczy to, że cała wy­produkowana materia organiczna jest zużywana. W efekcie produkcja netto ma tendencję do utrzymy­wania się na niskim poziomie, a stosunek produkcji netto do biomasy (krzywa P/B ) jest niski.Jeśli teraz do starej hodowli dodamy świeżą po­żywkę zawierającą nieorganiczne iskładniki pokarmowe i Substancje wzrostowe, to uruchomimy proces suk­cesji ekologicznej. Taki sam efekt można osiągać przez założenie nowej hodowli. W drugim z szeregu naczyń przedstawionych na rysunku 25 znaj­duje się wczesne stadium sukcesji. W porównaniu z hodowlą starą różnorodność gatunkowa jest tutaj niewielka; domlinantem jest często jeden lub dwa ga­tunki planktonu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)