ŚRODOWISKOWY DOKTOR

Środowiskowy „doktór” w przyszłości musi być co najmniej tak dobrze przygotowany, jak dziś doktor medycyny, jeśli będzie chciał uniknąć sytuacji, w któ­rej polepszenie zdrowia jednostki odbywa się kosztem zdrowia ‚publicznego.Dotychczas omawiane przez nas interakcje między organizmami lub populacjami można by nazwać inter­akcjami negatywnymi; były to bowiem interakcje ha­mujące rozwój jednego lub obu partnerów. Równie ważne są w ekosystemie interakcje pozytywne. Szeroko przyjęta teoria Darwina o przeżywaniu organizmów najlepiej przystosowanych zwróciła szczególną uwagę na konkurencję jako środek doboru naturalnego. Jed­nak sam Darwin podkreślał, że w procesie doboru na­turalnego duże znaczenie ma także współdziałanie mię­dzy organizmami. Można chyba wysunąć sugestię, że jeśli ekosystem dąży do osiągnięcia stanu równowagi, to, podobnie jak w równaniu matematycznym, zależ­ności pozytywne i negatywne między populacjami dą­żą do zrównoważenia się.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)