SKŁAD GATUNKOWY

Skład gatunkowy, tempo zmian oraz stopień osiągniętej stabilności zależy od położe­nia geograficznego, klimatu, podłoża i innych czynników fizycznych, ale proces sukcesji sam w sobie jest procesem biologicznymi, a nie fizycznym. Środowisko fizyczne determinuje model sukcesji, ale nie jest jej przyczyną.W terminologii ekologicznej rozwojowe stadia suk­cesji nazywane są stadiami seralnymi, a ostateczny stan równowagi k 1 i m a k s e m. Cały gra­dient biocenoz charakterystyczny dla danego miejsca nazywa się serą (tzn. szeregiem). Termin sukce­sja pierwotna dotyczy sukcesji rozpoczynają­cej się na terenach jeszcze niezmienionych wskutek działalności organizmów żywych, a więc na terenach, na których warunki życia nie są początkowo korzyst­ne, np. na nowo powstałej wydmie piaszczystej lub na terenach wulkanicznych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!