SILNE ZAGĘSZCZENIE

Wy­kazano wielokrotnie, że silnie zagęszczone hodowle pew­nych gatunków glonów wytwarzają substancje wstrzy­mujące ich wzrost i spełniają w ten sposób rolę po­tencjalnego mechanizmu samoregulacyjnego. Podobnie dalszy przyrost silnie zagęszczonej w płytkiej zatoce hodowli ostryg może być redukowany przez akumula­cję ekstrametabolitów organicznych w osadach. Od­krycie penicyliny i innych antybiotyków bakteryjnych produkowanych przez grzyby niezwykle ostro uświa­domiło nam, że substancje produkowane przez jedne organizmy, mogą uniemożliwić życie innym, całkowicie różnym gatunkom. Podobnym przykładem są „czer­wone przypływy” zdarzające się od czasu do czasu w wodach nadbrzeżnych na skutek produkowania przez zagęszczone populacje bruzdnic trujących dla ryb ekstrametabolitów; badania takich krańcowych sytuacji w przyrodzie pomagają nam w zrozumieniu roli an­tybiotyków w sytuacjach bardziej normalnych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)