SFORMUŁOWANIE PRAWIDŁOWOŚCI

Prawi­dłowość tę można sformułować następująco: gatunki, biomasa i stosunek P/R zmieniają się jeszcze przez długi czas po osiągnięciu maksymalnej dla danego te­renu produkcji pierwotnej (brutto). Dowodem tego może być rozwój liści w sukcesji lasu liściastego. Stwierdzono wielokrotnie, że las ten osiąga maksy­malną produktywność, gdy wystawiona na naświetle­nie powierzchnia liści jest około 4—5 razy większa niż powierzchnia gruntu. Wzrost powierzchni liści poza ten poziom nie powoduje zwiększenia tempa fotosyntezy przypadającego na metr kwadratowy, ponieważ jedno­cześnie wzrasta zaciemnienie, które likwiduje korzyści płynące ze zwiększenia ilości tkanki fotosyntezjującej. Wzrost respiracji tej nadwyżki liści nie otrzymujących odpowiedniej ilości światła może wpływać obniżająco na produkcję netto lasu.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)