SEZONOWE POŻARY

Sezonowe pożary działają na tych’ terenach se­lektywnie, faworyzując przeżywalność i wzrost pew­nych gatunków kosztem innych. Wiele naturalnych biocenoz tych terenów możnaby nazwać biocenozami ogniowymi, gdyż prawidłowy ich rozwój i przeżywal­ność zależą od działania ognia. W tym przypadku przystosowana do działania ognia trawa jest dla człowieka bardziej wartościowa niż pu­stynne krzaki,, które rozrastają się, gdy nie ma ognia. Gdyby człowiek chciał chronić takie biocenozy od og­nia, musiałby zastąpić jego wpływ działaniem jakiegoś innego czynnika, który zapobiegałby zmianie składu gatunkowego roślin na ekonomicznie mniej korzystny. Mogłyby to być jakieś środki chemiczne, ale byłyby one o wiele droższe niż kontrolowany pożar — meto­da, którą stosuje się np. w lasach sosnowych na połu­dniowym wschodzie USA, należących również do eko­systemów typu ogniowego.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)