PRZYSTOSOWANIE REGULACYJNE

Taki model otrzymujemy zwykle dla poszczegól­nych grup taksonomicznych, np. dla ptaków lub dla grup troficznych, np. dla herbiworów lub producen­tów. Z reguły pewne gatunki w gradiencie mają szersze granice tolerancji niż inne i na skutek tego mogą występować przez dłuższy czas. Na ogół, im więcej gatunków znajduje się w grupie (taksonomicznej lub ekologiteznej), tym bardziej ograniczone jest występo­wanie każdego z nich w czasie. Taki typ przystoso­wania regulacyjnego jest wynikiem konkurencji, o któ­rej będziemy mówili  dokładniej.Wzrastanie biomasy i stanu biomasy w trakcie sukcesji. Jak wykazaliśmy przy oma­wianiu barwników zarówno różnorodność, jak i ilość składników biochemicznych (tzn. składników organicz­nych ważnych biologicznie) wyraźnie wzrasta wraz z akumulacją różnych rodzajów materii organicznej w środowisku.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)