PRZYROST POPULACJI

Takie populacje utrzymują swoje zagęszczenie na poziomie niższym od stanu nasycenia i można powiedzieć, że tempo przyro­stu ich wielkości jest odwrotnie proporcjonalne do za- gęszczeniai Inne populacje nie mają zdolności samo- regulacyjnych i ich wielkość rośnie w postępie geo­metrycznym (np. 2, 4, 8, 16, 32 itd.) tak długo, dopóki wzrost ten nie zostanie zahamowany przez działanie sił zewnętrznych (tzn. przez inne populacje lub czyn­niki ograniczające ze strony ekosystemu); populacje takie mogą całkowicie wyczerpywać zasoby pokarmo­we środowiska. Taki przyrost można nazwać przyro­stem niezależnym od zagęszczenia, przynajmniej do momentu, kiedy zagęszczenie stanie się bardzo duże. Jeśli populacje tego typu znajdą się w warunkach sła­bej regulacji zewnętrznej dochodzi do ostrych oscylacji ich zagęszczenia i mogą stać się one poważnymi szkod­nikami dla gospodarki człowieka.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!