PRZESTRZENIE MÓRZ

Jak widać  przestrzenie mórz na szelfie kontynentalnym należą do dość produktyw­nych ekosystemów. Szczególnie w strefie mieszania się wód zbierane tu plony morza są dla człowieka po­ważnym źródłem białka i minerałów. Jednak niezmier­ne obszary głębin morskich są przeważnie półpustyn- ne z dość dużym całkowitym, ale niewielkim na jed­nostkę powierzchni przepływem energii (z powodu ogromnych przestrzeni). Piętro autotrofów (strefa fotyczna) jest tak małe w porównaniu z piętrem hetero- trofów, że zasoby składników pokarmowych w tym pierwszym działają ograniczająco na drugie (rozdział 3). Człowiek nie potrafi wydobywać dużych ilości pokar­mu z głębokich mórz, tym niemniej morza mają dla niego ogromne znaczenie, gdyż działają one jako gi­gantyczne regulatory łagodzące klimat lądów oraz utrzymujące korzystne stężenie dwutlenku węgla i tle­nu w atmosferze. Głębokie morza są także rezerwua­rem wypłukanych z kontynentów wartościowych mi­nerałów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)