PRZEJŚCIOWE BIOCENOZY

Takie przejściowe biocenozy mo­żemy traktować jako stadia rozwojowe w pewnym sensie analogiczne do stadiów życiowych, przez które, do momentu osiągnięcia dojrzałości, przechodzi bardzo wiele organizmów. Sukcesja ekologiczna może być za­tem zdefiniowana przy pomocy trzech następujących określeń: 1) jest to uporządkowany proces kierunko­wych, a więc możliwych do przewidzenia zmian bio­cenozy; 2) zachodzi ona w wyniku modyfikowania środowiska fizycznego przez biocenozę; 3) swój szczyt osiąga z chwilą ukształtowania się ekosystemu tak sta­bilnego, jak tylko to jest biologicznie możliwe w da­nych warunkach. Należy tu wyraźnie podkreślić, że sukcesja ekologiczna jest kontrolowana przez biocenozę; każdy zespół organizmów zmienia podłoże fizyczne i mikroklimat (lokalne warunki ter­miczne, świetlne itp.) środowiska, stwarzając dzięki temu warunki dla innego zgrupowania organizmów.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!