PRODUKTYWNE BŁOTA

Błota te, bardzo produktywne, lecz mające niewielką liczbę gatunków, są dla ekologa obiektem bardzo interesującym, gdyż łatwo jest badać na nich zależności między populacja­mi. Przy omawianiu krążenia składników odżywczych wspominaliśmy już o popu­lacji małża z tego środowiska. W wysokiej, porastają­cej brzegi słonych strumieni trawie tych bagien żyje mały ptaszek — strzyżyk i mały ssak — szczur z ro­dzaju Oryzomys. Obydwa gatunki żywią się owadami i ślimakami, a ssak także małymi krabami i trawą. Wiosną i latem strzyżyk buduje kuliste gniazda, w których wychowuje swoje młode, w tym czasie szczur żywi się jajami i młodymi strzyżyka, a często wyko­rzystuje również jego gniazda. Jak widać z rysunku przepływ energii między bezkręgowcami a obydwo­ma kręgowcami jest mały w stosunku do wielkości populacji tych pierwszych.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)