PRODUKCJA PIERWOTNA

Górna część wód jeziora, epilimnion, zostaje ter­micznie odizolowany od wód położonych niżej, tj. hy- polimnionu, przez strefę zwaną termokliną, która stanowi barierę w wymianie materii. W efekcie zmniejsza się zaopatrzenie hypolimnionu w tlen, a epilimnionu w składniki -odżywcze. Wiosną i jesienią, kiedy cała objętość wody osiąga taką samą tempera­turę, jej warstwy mieszają się ze sobą. Często temu sezonowemu „odmładzaniu się” ekosystemu towarzy­szy zakwit fitoplanktonu.Produkcja pierwotna w ekosystemach wód stojących zależy od chemicznych właściwości zbiornika, od ro­dzaju substancji importowanych ze strumieni i lądu oraz od głębokości. Jeziora płytkie są zwykle żyźrriej- sze niż głębokie ze względów, o których wspomina­liśmy już przy omawianiu mórz.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)