PRAWIDŁOWO ROZWINIĘTY EKOSYSTEM

W prawidłowo rozwiniętych ekosystemach występują zarówno ogólne, jak i specyficzne regulatory. W przypadku pasożytów szczególnie aktualne staje się podstawowe prawo dotyczące zależności między długością trwania związku dwóch organizmów, a ostro­ścią zachodzących między nimi interakcji. Wiele najpo­ważniejszych epidemii u człowieka i związanych z nim roślin i zwierząt powodują organizmy niedawno wpro­wadzone, na które gospodarz nie zdążył się jeszcze uod­pornić. Oczywiście dla człowieka jest to nauczka, aby unikać niepotrzebnych introdukcji. I dlatego też wszyscy obywatele winni okazywać zrozumienie, gdy przy przekraczaniu granic państwowych zakazuje się im przewożenia materiałów biologicznych; stwarzają one przecież potencjalne niebezpieczeństwo rozprze­strzeniania nowych szkodników lub chorób.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)