POJĘCIE PASOŻYTNICTWA

Pojęcie „pasożyty” zawyczaj używane jest w stosunku do organizmów małych, żyjących we­wnątrz lub na powierzchni ciała gospodarza, które jest dla nich jednocześnie źródłem energii i habitatem.O  drapieżcy natomiast myślimy jako o zwierzęciu wol- nożyjącym, większym od ofiary, która jest dla niego źródłem energii, lecz nie habitatem. Oczytyiście, ist­nieją wszelkie rodzaje sytuacji pośrednich. Pamiętajmy, że większe znaczenie ma dla nas nie klasyfikowanie gatunków w sztywne kategorie, lecz ocena rodzajów interakcji, czyli zależność między nimi. Dany gatunek może wchodzić w różnego rodzaju interakcje z innymi populacjami w zależności od stadium rozwojowego, lo­kalizacji, pory roku i innych okoliczności.Mimo że pasożytnictwo i drapieżnictwo mają podob­ny wpływ na regulację ekologiczną, stwierdzone zostały duże różnice w możliwościach krańcowych osiąganych w każdej z tych sytuacji.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)