PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA

Zacznijmy zatem naszą podróż dookoła świata od mórz, najbardziej stabilnych i największych ekosystemów. Są to prawdopodobnie również pierwsze ekosy­stemy kuli ziemskiej, gdyż obecnie uważa się, że ży­cie powstało w środowisku słonowodnym.Największe oceany (Atlantyk, Pacyfik, Ocean Indyj­ski, Morze Arktyczne) oraz ich połączenia i rozgałę­zienia zajmują około 70% powierzchni ziemi. Ponieważ fitoplankton żyje prawdopodobnie pod każdym me­trem kwadratowym powierzchni wody, a pewne formy życia sięgają do największych nawet głębokości, morza są największymi i najgłębszymi ekosystemami. Są to także ekosystemy najbardziej zróżnicowane biologicz­nie. Organizmy morskie mają niewiarygodnie szeroki zakres przystosowań rozciągający się od utrzymują­cych drobne rośliny w górnych warstwach wody urzą­dzeń pływających aż do olbrzymich paszcz i żołądków ryb głębinowych, żyjących w ciemnym, zimnym świe- cie głębin wodnych, gdzie zdobycz bywa duża, lecz nie częsta.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)