PŁYTKIE WODY

Ponieważ płytkie wody mogą być tak samo produk­tywne jak równe im powierzchnie lądu, uprawa wód może być pożytecznym uzupełnieniem uprawy roli, szczególnie w okolicach, gdzie mało jest gleb upraw­nych. W krajach takich jak Japonia, uprawa wód jest wysoko rozwinięta. Uzyskuje się tam ogromne plony glonów, ryb i skorupiaków z uprawianych, półnaturalnych wód słonych i słodkich. Interesujące jest, że spo­sób podejścia do hodowli ryb jest uwarunkowany głow­nie zagęszczeniem populacji ludzkiej. Tam, gdzie lu­dzie są stłoczeni i głodni hoduje się w stawach herbiwory, np. karpie; dają one plon wynoszący 400—2000 kg z powierzchni 0,4 ha w ciągu roku. Natomiast tam, gdzie ludzie nie są ani stłoczeni, ani głodni rozwija się rybołówstwo sportowe, odławiane ryby są przeważ­nie drapieżcami znajdującymi się na końcu długich łańcuchów troficznych, a zatem uzyskiwane z nich plo­ny są około dziesięciokrotnie mniejsze i wynoszą 40— —200 kg z powierzchni 0,4 ha rocznie.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)