PEWIEN BADACZ

Pewien badacz (Raw,son, Ecology, 33; 513) stwier­dził, że waga ryb odławianych na jednostkę powierz­chni w wielkich kanadyjskich jeziorach jest odwrot­nie proporcjonalna do średniej głębokości tych jezior. W zależności od produktywności jeziora dzieli się czę­sto na oligotrof iczne (mało żyzne) oraz e u- troficzne (żyzne). Zjawisko znane obecnie jako sztuczna eutrofizacja jezior stwarza wiele kłopotów w pobliżu dużych miast i w okolicach letniskowych. Nieorganiczne nawożenie przy pomocy spuszczanych do jezior ścieków podnosi w nich tempo produkcji pierwotnej i prawdopodobnie także produkcję ryb, a jednocześnie zmienia skład biocenozy wodnej w spo- sob me zawsze odpowiadający potrzebom ludzi, którzy tam przyjeżdżają.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)