PASOŻYTNICTWO

Pamiętajmy, że na podstawie tego nie można wnioskować, że wszystkie relacje owady — ptaki wyglądają podobnie. Relacje te zależą od gatun­ków i sytuacji. Ptaki bywają bardzo efektywnymi drapieżcami larw motyli żerujących na powierzchni liści i zupełnie nieefektywnymi drapieżcami owadów żerujących wewnątrz liści. Dużo z tego, co powiedzieliśmy o drapieżnictwie do­tyczy również pasożytnictwa. Populacja pasożytów, czy to będą bakterie, pierwotniaki, grzyby, robaki czy pchły, może działać na populację gospodarza ostro li­mituj ąco, bądź reguluj ąco lub też nie mieć dla niej większego znaczenia; bardzo podobne zależności doty­czą stosunków między drapieżcą a ofiarą. Pasożyty i drapieżce tworzą bardziej lub mniej ciągły gradient wielkości, rozpoczynający się od drobnych bakterii i wirusów żyjących wewnątrz tkanek gospodarza, a kończący się np. na wielkich tygrysach żyjących w eko­systemach.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!