ORGANIZMY PASOŻYTNICZE

Na ogół organizmy pasożyt­nicze mają większe tempo reprodukcji i wykazują większą specyficzną wybiórczość w stosunku do go­spodarza niż większość drapieżców. Mają one zwykle bardziej wyspecjalizowaną budowę, metabolizm i feno­logię, przystosowane do specyficznych warunków wew­nętrznego środowiska i konieczności przenoszenia się z jednego gospodarza do drugiego. Do pasożytniczego trybu życia przystosowały się całe klasy i rzędy orga­nizmów, takie jak Cestoda wśród robaków płaskich lub Sporoza wśród pierwotniaków. Gatunki najbardziej wyspecjalizowane, np. zarazki malarii, mają bardzo skomplikowany cykl życiowy odpowiadający stadiom rozwojowym tkanek gospodarza oraz kolejnym ga­tunkom gospodarzy.

Cześć! Jestem Jarek i tego bloga prowadzę z pasji, lubię dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem i wiedzą, a także moją pasją. Mam nadzieję, że artykuły Ci się podobają! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)